Materiały szkoleniowe z MS Excel I (16h)
dodano - 27.07.2020 r.

1 dzień - 4h - Tworzymy pierwszą tabelę autor: Marta Pelczar, 27.07.2020, 16:00

dodano - 27.07.2020 r.

1 dzień - 4h - Tworzymy pierwszą tabelę autor: Marta Pelczar, 27.07.2020, 16:10

dodano - 27.07.2020 r.

1 dzień - 4h - Kopiujemy tabelę autor: Marta Pelczar, 27.07.2020, 16:20

dodano - 28.07.2020 r.

2 dzień - 4h - Wykres w Excelu autor: Marta Pelczar, 28.07.2020, 20:20

dodano - 28.07.2020 r.

2 dzień - 4h - Dodajemy serie danych do wykresu autor: Marta Pelczar, 28.07.2020, 20:20

dodano - 28.07.2020 r.

2 dzień - 4h - Zmieniamy położenie wykresu (jako osobną zakładkę) autor: Marta Pelczar, 28.07.2020, 20:20

dodano - 28.07.2020 r.

2 dzień - 4h - Zmieniamy typ wykresu autor: Marta Pelczar, 28.07.2020, 20:20

dodano - 28.07.2020 r.

2 dzień - 4h - Dodajemy elementy graficzne do arkusza autor: Marta Pelczar, 28.07.2020, 20:20

dodano - 28.07.2020 r.

2 dzień - 4h - Tworzymy wykres punktowy (funkcyjny) na podstawie danych rzeczywistych autor: Marta Pelczar, 28.07.2020, 20:20

dodano - 28.07.2020 r.

2 dzień - 4h - Priorytet operatorów w MS Excel autor: Marta Pelczar, 28.07.2020, 20:20

dodano - 29.07.2020 r.

3 dzień - 4h - Formatowanie wyglądu komórek i tekstu autor: Marta Pelczar, 29.07.2020, 19:30

dodano - 29.07.2020 r.

3 dzień - 4h - Formatowanie liczb autor: Marta Pelczar, 29.07.2020, 19:30

dodano - 29.07.2020 r.

3 dzień - 4h - Ćwiczenia z fomatowania i prostych formuł autor: Marta Pelczar, 29.07.2020, 19:30

dodano - 29.07.2020 r.

3 dzień - 4h - Sortowanie i filtrowanie. zastosowanie funkcji wyszukaj pionowo autor: Marta Pelczar, 29.07.2020, 19:30

dodano - 29.07.2020 r.

3 dzień - 4h - Przeliczanie kursu walut. Odwołania bezwzględne autor: Marta Pelczar, 29.07.2020, 19:30

dodano - 29.07.2020 r.

3 dzień - 4h - Podręczny magazyn. Funkcja jeżeli autor: Marta Pelczar, 29.07.2020, 19:30

dodano - 29.07.2020 r.

3 dzień - 4h - Zaokrąglanie liczb za pomocą funkcji zaokr. Funkcje zamieniające liczby rzymskie na arabskie i arabskie na rzymskie autor: Marta Pelczar, 29.07.2020, 19:30

dodano - 30.07.2020 r.

4 dzień - 4h - Obliczeenia płatności za telefon. zastosowanie odwołania bezwzględnego autor: Marta Pelczar, 30.07.2020, 20:15

dodano - 30.07.2020 r.

4 dzień - 4h - Odwołania względne, bezwzględne i mieszane autor: Marta Pelczar, 30.07.2020, 20:15

dodano - 30.07.2020 r.

4 dzień - 4h - sumowanie pod warunkiem. Funkcja suma.jeżeli autor: Marta Pelczar, 30.07.2020, 20:15

dodano - 30.07.2020 r.

4 dzień - 4h - Obliczanie rabatu na podstawie kwoty zapłaconych zakupów. Funkcja jeżeli i odwołanie bezwzględne autor: Marta Pelczar, 30.07.2020, 20:15

dodano - 30.07.2020 r.

4 dzień - 4h - zastosowanie funkcji jeżeli. Obliczanie czy w zależności od ilości dni przechowywania zastosować rabat. autor: Marta Pelczar, 30.07.2020, 20:15

dodano - 30.07.2020 r.

4 dzień - 4h - Zagnieżdżenie dwóch funkcji jeżeli. Dofinansowanie wczasów pod gruszą autor: Marta Pelczar, 30.07.2020, 20:15

dodano - 30.07.2020 r.

4 dzień - 4h - Zagnieżdżenie trzech funkcji jeżeli. Obliczanie kosztów wycieczki z rabatem w zależności od ilości osób w grupie autor: Marta Pelczar, 30.07.2020, 20:15

dodano - 30.07.2020 r.

4 dzień - 4h - Funkcje tekstowe autor: Marta Pelczar, 30.07.2020, 20:15

dodano - 30.07.2020 r.

4 dzień - 4h - Funkcje daty i czasu cz.1 autor: Marta Pelczar, 30.07.2020, 20:15

dodano - 30.07.2020 r.

4 dzień - 4h - Funkcje daty i czasu cz.2 autor: Marta Pelczar, 30.07.2020, 20:15


Back to Top